Sang năm 2024: 3 năm sinh bắt buộc phải đi đổi CCCD gắn chip kẻo bị phạt tiền rất nặng

Bước sang năm 2024, có 3 năm sinh cần phải đổi thẻ CCCD gắn chip, người dân lưu ý.

Những người phải đổi thẻ căn cước công dân trong năm 2024

Tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân như sau: Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Do đó trong năm 2024, người sinh năm 1999, 1984 và 1964 bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân mới để không bị phạt.

Nếu căn cước công dân được cấp trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Trong trường hợp công dân đi làm căn cước công dân khi đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời. Tức là công dân được sử dụng cho đến khi mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ thêm lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng…


Mức phạt khi không đổi căn cước công dân hết hạn

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi căn cước công dân khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip

Theo Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip được quy định như sau:

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

Theo Thông tư 59/2019/TT-BTC, đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân thì người dân không phải nộp lệ phí. Nếu sai sót do lỗi của người dân thì lệ phí đổi thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định là 50.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Những lưu ý khi dùng thẻ CCCD gắp chip có thể bị xử phạt

Dùng CCCD của người khác, tẩy xoá CCCD

Các hành vi chiếm đoạt, sử dụng Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND của người khác; tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của Giấy CMND, CMND, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số CMND sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Cụ thể, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Chiếm đoạt, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân của người khác;

- Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân;

- Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

Cấm mua, bán, cầm cố CCCD gắn chip

Với hành vi sử dụng, làm giả CCCD, Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Quy định trước đây chỉ phạt hành vi này mức từ 2-4 triệu đồng. Cũng theo Nghị định 144/2021 các hành vi cầm cố, nhận cầm cố CMND, thẻ CCCD; Mua, bán CMND, thẻ CCCD sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Trước đây, không quy định cho các hành vi này.

Cụ thể, Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân giả;

- Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mua, bán, thuê, cho thuê Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

- Mượn, cho mượn Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền nêu trên, các hành vi vi phạm liên quan đến cấp, quản lý, sử dụng CCCD/CMND còn bị xử phạt bổ sung và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.


Không xuất trình được CCCD khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP/NĐ-CP, người dân không mang theo CCCD bên mình khi ra đường sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nếu lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra mà không xuất trình được. Người dân cần phải mang theo CCCD, CMND khi đi lại và có nghĩa vụ xuất trình khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, kiểm soát để chứng nhận.

Nhận xét